Insolvence aneb kdy je možné žádat o oddlužení?Ať už se s neschopností dostát svým závazkům potýká fyzická nebo právnická osoba, řešením může být právě insolvenční řízení. V jakých případech je možné žádat o oddlužení a jaké podmínky s ním souvisí?

Co to vlastně je insolvence?

Termín insolvence pochází z latiny a označuje neschopnost dostát svým závazkům, které vůči věřiteli dlužník má. Jinak řečeno, pokud výše měsíčních výdajů převyšuje příjmy, dlužník není schopen pravidelně a v plné míře splácet své dluhy. Platební neschopnost, úpadek, případně osobní bankrot jsou synonyma, se kterými se můžeme na poli úvěrů také velmi často setkat.

sloupec peněz

Insolvence je však jakýsi proces oddlužení, díky kterému se může dlužník částečně nebo dokonce v plné míře zbavit svých dluhů, které vůči věřitelům má. Je to vlastně jakási forma soudního řízení, kdy na základě něho je uspokojeno co největší možné procento dlužné částky, ale za skutečnosti, kdy dlužník bude schopen splatit alespoň třicet procent své dlužné částky.

peníze na uzdě

Jak probíhá samotné insolvenční řízení?

Insolvenční řízení započne podáním insolvenčního návrhu u příslušného soudy, který se specializuje na oddlužení. Je už na zvážení, zda návrh podá sám dlužník nebo přímo věřitel, ale pouze za předpokladu, že je dlužník v úpadku. V takovém případě je velmi pravděpodobné, že v budoucnu nebude schopný dlužník splnit podstatnou část svých závazků, které vůči věřiteli má. Věřitel je pak nucen pravidelně kontrolovat insolvenční rejstřík. Jak sledovat insolvenční rejstřík o/?

Podmínky pro oddlužení

Aby bylo možné zažádat o osobní bankrot, je potřeba splnit hned několik podmínek. Také je potřeba doložit, že je schopný za pět let zaplatit minimálně 30% dlužné částky všech svých věřitelů. Pokud však dlužníkovi nakonec insolvence nebude schválena, dojde k okamžitému zplatnění všech jeho pohledávek.