Zásady bezpečné práce u koníPrevenci zajišťují i vlivy druhých osob, například pořadatelé jezdeckých závodů, rozhodčí, trenéři či cvičitelé a v neposlední řadě i lékaři, maséři a fyzioterapeuti. Velký preventivní vliv na výkonnost a vznik úrazů mají klimatické a hygienické podmínky. Samozřejmostí je neustála kontrola ochranných pomůcek, výstroje a výzbroje jezdce i koně a celého technického vybavení.
kůň na zádech
VIDĚNÍ KONĚ
·         Vždy je nutné ke koni přistupovat zepředu a již s předstihem na něj volat, aby se nelekl a nevykopl nohu či se prudce neobrátil. To způsobuje tzv. slepá zóna. Ta je přímo pod nosem, z čehož plyne, že kůň může člověka nedopatřením kousnout, když je mu podáván pamlsek.
·         Další zóna je přímo na čele mezi jeho očima, a ta je příčinou toho, proč se kůň, po natáhnutí lidské ruky pro popleskání na hlavě najednou natáhne a ucukne a projeví se jeho pud sebezáchovy.Opět nebezpečí pro člověka.
·         Kvůli monokulárnímu vidění koní je důležité, ukazovat jim věci z obou stran. Proto musí být jakákoliv práce s koněm vykonávána z obou stran.
VOLNOST NA PASTVĚ
·         Pastva je pro koně synonymem svobody, proto se zde můžou chovat jinak než obvykle. Nespoutaně a divoce. Důležitá je kontrola pastvy především pro bezpečí koně.
·         Může zde číhat nebezpečí v podobě nepatřičných předmětů ležících na zemi, otráveného nebo znectěného zeleného krmení.
·         Pastvina by měla být patřičně rozlehlá, rovná, bez kamení, s pevně zajištěnou a vysokou ohrádkou.
koňské oko
CHOVÁNÍ VE STÁJI
·         Mnoho koňů je separovaných ve stáji, proto u nich může propuknout separační úzkost. Kůň může být po otevření dveří divoký a zlostný, vzpínat se a kopat okolo sebe.
·         Dále je pro bezpečí koně i jezdce vhodné, aby kůň některé věci neviděl a zakrýval se mu zrak. Stejně je to i u zvuků, kdy při vyšší hlasitosti je lepší dát koni vatu do uší a jeho sluch tak na chvíli otupit.
·         Mnoho faktorů ve stájích totiž vyvolává panickou reakci koně. K nejnebezpečnější práci patří péče o čistotu koně spojená se zvedáním nohou – kopyt.
·         Pokud se koni znemožní pohyb nohama, zamezí se mu schopnosti pohybu, což je ten nejstrašnější způsob omezování. To může dělat jen zkušený jezdec a chovatel, který je na koně zvyklý a umí ho zklidnit drbáním.