Pražské letiště je významným ekonomickým prvkem České republikyKaždé nově otevřené dopravní letiště znamená pro tamní lokalitu zdroj prosperity. Letecké spojení se světem je v současné době nevyhnutelné, a to z několika důvodů. Tím prvním je pochopitelně turistický ruch – pohyb zahraniční klientely na území země, která jim nabízí atraktivní oblasti k rekreaci. Druhý přínos je obchodní, většina zástupců a zaměstnanců velkých firem koncipovaných jako nadnárodní korporace dnes cestuje letecky, což také prokazuje enormní nárůst prodaných letenek podnikatelským subjektům. Třetí významný důvod, proč tato místa přispívají k navýšení přísunu peněz do státní pokladny a růstu HDP, je cargo – letecká přeprava zboží.
letadlo lufthansa.jpg

Nové letiště v Ruzyni oslavilo 50 let od svého vzniku

15. června 2018 oslavila nová odbavovací budova v Ruzyni 50 let od svého slavnostního otevření a zahájení provozu na mezinárodních i vnitrostátních linkách. Tehdy se mu říkalo „severní brána – North gate – Terminál 1“, poněvadž se nachází zhruba 2 km na sever od svého předchůdce, které je v provozu již od 2. poloviny 30. let minulého století.
Někteří z vás ještě možná pamatují období, kdy byli cestující odbavováni přímo v letištní hale a vstupovali do kabiny letadel po pojízdných schůdkách. Na letištní asfaltovou plochu je odvezl autobus a tento způsob „primitivního transportu“ cestujících k letadlu tu byl v provozu až do druhé poloviny 90. let. V r. 1996 se původní hala rozšířila o několik stovek čtverečních metrů a teprve v roce 1998 se začalo s výstavbou odbavovacích „prstů“, jejichž podoba zůstala zachována dodnes.
cestující na letišti.jpg

Počet cestujících roste

Významný vliv na ekonomiku České republiky má nárůst počtu přepravených osob. V současné době již ruzyňské Letiště Václava Havla dosáhlo maxima své přepravní kapacity. V roce 1995 prošlo oběma terminály zhruba 3 miliony lidí, v roce 2001 to byl již dvojnásobný počet a od roku 2015 byl uveden do provozu první EasyGo gate, což je samoodbavovací terminál celní a pasové kontroly. Tudy mohou projít lidé žijící na území Evropské unie, kteří mají platný biometrický pas.