Co obnáší výstavba úsporného domuPojmy „udržitelný rozvoj“ a „udržitelná architektura“ souvisí s hodnocením domů v souvislosti s vyčíslením nákladů na jejich výstavbu a provoz, ale i v případě dosloužení domu s náklady na demolici a zlikvidování odpadu. V současné době neexistuje žádná jednotná celosvětová norma, která by byla určující pro výstavbu takových budov, a tak se dnes a denně setkáváme s různorodými pojmy, např. úsporné domy, pasivní dům, nízko-energetický dům, apod.
Pro výstavbu těchto objektů jsou k dispozici již dostatečné teoretické poznatky, ale zároveň je třeba řídit se rozhodujícími kritérii, která kvalitu staveb ovlivňují zásadní měrou.
solární energie

Musíte vybrat vhodný pozemek

To je jeden z nejobtížnějších úkolů, neboť ne všechny pozemky ve vhodných lokalitách jsou tzv „for sale“, tedy na prodej.  Většinou musí dojít k jakémusi kompromisu a projekt domu se tvoří na míru podle aktuální situace. Je nutné počítat s tepelnými ztrátami v kombinaci s tepelným ziskem ze slunečního záření, obalový materiál domu musí být orientován na vhodnou světovou stranu, tomu se také pořizuje předběžná typologie stavby, která bude tvořit základ projektu. 

Spotřeba energie jako základ

Všechny ty efektivní úsporné domy stavíme z jednoho hlavního důvodu, a tím je úspora nákladů na bydlení, nikoliv na úkor komfortu. Cílem není dřít jako soumar a topit dřevem z lesa, s tím, že ušetřím za topení. Úsporné domy se staví za účelem maximálního využití tepelné sluneční energie v kombinaci s kvalitní a účinnou izolací obvodového materiálu stěn. Topné těleso je navrženo s minimální ztrátovostí a úspora se pak musí projevit nejen ve vytápění, ale i v ohřevu vody a ve spotřebě elektřiny.
3d architektura

Prostředí k životu uvnitř domu

Půjde nám také o komfort, dům musí být nejen energeticky úsporný, ale i příjemný k obývání, tedy s vhodnou vlhkostí vzduchu, s cirkulací vzduchové hmoty a zajištěným větráním, s příjemnou vnitřní teplotou v zimním i letním období. Izolační materiál a akumulační vlastnosti konstrukce domu tohle vše musí splňovat.
V úsporných domech se výrazně snižují nároky na vytápění, není již vhodné instalovat nákladné a obtížně regulovatelné ústřední topení, jehož údržba je rovněž neekonomická. Postačí levné a lokální teplovodné zdroje, které se dají snadno udržovat a případně vyměnit. Cílem je minimalizovat náklady na provoz domu a tomu napomáhá i změna v dispozici objektu.

Vnitřní dispozice domu

Ta musí být volná, dělená uvnitř jen několika nosnými sloupy, příčky se vyrobí ze sádrokartonové konstrukce, a to s ohledem na umístění zdroje vytápění. Zhotovení příček je možné prakticky kdekoliv s minimálními náklady, mnohdy i svépomocí.