Rychlý úbytek kilogramů i centimetrůO ketodietě jste již jistě několikrát slyšeli. Jde o způsob stravování, který zajistí vašemu tělu rychlý úbytek nadbytečných kilogramů i centimetrů, což mnozí ocení. Jak už sám název diety napovídá, hubnutí spočívá především v navození stavu ketózy v těle. A o co vlastně jde při ketóze? Jde o stav těla, kdy vlivem neúprosného snížení cukrů a tuků přijímaných z potravin na naprosté minimum dojde k tomu, že vaše tělo začne ztrátovou energii doplňovat ze svých vlastních tukových zásob prostřednictvím ketonů, čímž samozřejmě dochází k úbytku kilogramů i centimetrů. Tyto ketony mají za následek nejen sníženou hmotnost, ale i sníženou chuť k jídlu, což je jistě při redukci váhy jen dobře. Určitou zajímavostí je, že tělo člověka získá ze svých tukových zásob dvakrát více energie než z přijatých cukrů ve stravě.

velké kalhoty

Rozhodnete-li se stravovat nějakou dobu podle ketodiety, je třeba znát určitá pravidla principy. Je třeba vědět, jaké potraviny jsou povolené, jaké jsou striktně zakázané. Měli byste také mít povědomí o určitých rizicích této diety a hlavně mít nastudované jednotlivé fáze této diety.

Fáze ketodiety

Při dodržování stravování podle pravidel ketodiety, musíte znát tři základní fáze, kterými budete v průběhu diety procházet.

zdravá brokolice

· První fáze je zároveň fází nejtěžší a na potraviny také nejskromnější. A to proto, že právě v tomto období se vaše tělo dostává do stavu ketózy. To znamená největší omezení sacharidů a tuků, naopak hodně doplňování bílkovin. Je to také fáze, při níž dochází k největšímu úbytku kilogramů. První fáze má dobu trvání přibližně čtyři týdny.

· Druhá fáze, nazývaná fází udržovací, je období, kdy se k výhradně nízkosacharidovým a nízkotučným jídlům začíná pozvolna přidávat i běžná strava. Tato fáze trvá asi šest týdnů.

· Třetí fáze se vyznačuje návratem k pestré stravě. I když ne zcela. Aby totiž nedošlo k návratu obávaných kilogramů, je i nadále třeba dodržovat základní pravidlo ketodiety. A tím je stálé dodržování nižšího příjmu sacharidů i tuků.