Revize elektra – proč jsou důležité a před čím nás mohou ochránit?Revizi vám bude provádět technik, který má pro tyto účely platné osvědčení. Osvědčení je nezbytné, jelikož bez něj je protokol vydaný o provedení revize vašeho elektra neplatné a je to bráno tak, že žádná revize neproběhla. Při revizi si technik projde veškerá zařízení a naměří si jejich hodnoty. Z těch pak vystaví závěrečný protokol. Během své práce musí zajistit bezpečí všech, kteří se kolem něj na pracovišti pohybují. Revizní kontroly je třeba dělat pravidelně. Lhůtu, kdy musí být příští kontrola zase vykonána, se stanoví dle statistik a analýzy pracoviště.

¨zásuvka

Pokud revizi nevykonáte, vystavujete se nebezpečí postihu ze strany inspektorátu bezpečnosti práce. Pokud se navíc na vašem pracovišti stane úraz, automaticky bude zodpovědnost přičítána vám, jelikož nebyla provedena pravidelná kontrola. Revize slouží jako prevence proti požárům a dalším možným úrazům souvisejícím s elektrickým proudem. Možná si říkáte, že vám se to přeci nemůže stát, ale stačí jedna drobná chybička či závada, a může se stát velké neštěstí, které způsobí výrazné majetkové škody, a to nemluvíme o ohrožení vašich pracovníků na životech. Revize elektroinstalace samozřejmě není nutná jen na pracovištích, pravidelně byste měli kontrolovat i váš domov, abyste přecházeli nepříjemným situacím.

eelktřina

Při výběru firmy či konkrétních techniků, kteří u vás budou revizi provádět, si pečlivě ověřte, zda se opravdu jedná o kvalifikované pracovníky, kteří mají všechny potřebná osvědčení. Ve větších městech máte větší výběr, ale zase máte o něco vyšší šanci, že narazíte na nekvalifikované pracovníky. Revize elektra Praha však jde udělat i levně, spolehlivě a s profesionálním přístupem. Revizi elektroinstalace tedy rozhodně nepodceňte a nenechávejte ji na poslední chvíli. Myslete na své bezpečí a na bezpečí všech kolem vás. To, že opomenete tak důležitou věc, pro vás může mít až fatální důsledky.