Ten poslední se může stát tím nejbohatším
Není tak těžké https://www.upce.cz/cenik-ostatnich-sluzeb-pokut poznat, kdo z lidí žije pro budoucnost. Ale je smutné vidět, že těchto lidí je stále jen nepatrná hrstka. Ale i nepatrná hrstka prozíravých je lepší než pustá a prázdná nicota, která všechno jednou pohltí bez špetky porozumění.

budhismus

Pokud se chcete nicotě vyhnout, ponořte se do své vlastní mysli. Zalistujte stránkami své duše, najděte v ní své vlastní hluboké kořeny a objevte své skutečné, zatím skryté já. A najděte v sobě také porozumění a odpuštění všem živým bytostem, které ho potřebují. Buďte citliví a vnímaví k lidskému utrpení stejně tak jako k lidské radosti. Buďte bytostmi radostnými, avšak hlubokými, které skutečně procítí sebe i pocity ostatních lidí a pomohou těm, kteří je potřebují.

Buďte soucitní a pomáhejte, protože jen tak se vykoupíte z vlastních stínů a vstoupíte do světla. Žijte a meditujte a radujte se, že se váš konec den za dnem, minutu po minutě blíží. A až si pro vás přijde goddess Kálí, tak zajásejte, neboť konečně vstoupíte do světla široširé harmonie bez konce, jaká naplňuje náš jásavý vesmír. Nechtějte žít v klamu, přináší to pouze lež a zoufalství. Holá a bídná pravda je sice studená, ale je vždy lepší než hřejivá falešná lež. Nenechte si namluvit, že musíte neustále spěchat, abyste dohonili své štěstí.

meditování

Skutečné štěstí nikdy nikam nespěchá a nemůže vám ani utéci, čistě proto, že takové si nosíme všichni sami v sobě. Nikdo jiný nedrží v ruce klíč k vašemu nitru, a proto vás nikdo jiný nemůže nikdy učinit šťastným, to si pamatujte. Žijte tedy svým vlastním tempem a nikam nespěchejte. Nedbejte blahobytu a raději se radujte z chudoby. Jen ta vám totiž může dát prožít život skutečný a bohatý, zkrátka takový, jaký je, bez pozlátka a bez přetvářky. A ten, kdo pozná, jaké je dno světa a jak se žije v bídě, ten bude nakonec mezi všemi tím nejbohatším, protože bude mít největší radost, až Ona konečně přijde a sejme mu okovy.